เปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2561

โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart)

หนังครู 7-Eleven Thailand

เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา

23 มกราคม 2562

ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกันกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป